Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018
Tìm kiếm

Công cụ hỗ trợ bảo vệ chuyên nghiệp

Theo nghị định 52/2008/CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thông tư số 45/2009/TT-BCA (C11) ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công An, nhân viên Bảo vệ công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thống Nhất được quyền sử dụng các công cụ, cụ cụ, trang thiết bị hỗ trợ, bao gồm: 

STT
NO.
LOẠI CÔNG CỤ
ITEMS
HÌNH ẢNH
IMMAGE

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

USAGE
PHÂN BỔ
ALLOCATION
1
Bộ đàm
Walkie-talkie
 

Để liên lạc với chỉ huy và các vị trí chốt trực khác trong mục tiêu để trao đổi thông tin về các vấn đế an toàn an ninh tại mục tiêu

To communicate with commanders and other positions in key target for online information exchange on issues of security and safety in the target

Mỗi vị trí 01 chiếc

01 items/ Positions

2
Máy
dò kim loại
 

Metal Detectors

 

Dùng để dò tìm kim loại

To detect metal
Mỗi vị trí cổng ra vào 1 chiếc

01 items/ Gate Positions

3
Gậy cao su
 

Rubber Sticks


Vũ khí tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

Self-defense tool while performing duties
Mỗi vị trí 01 chiếc

01 items/ Positions

4
Gậy sắt
 
Iron Sticks
 

Vũ khí tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

Self-defense tool while performing duties
Mỗi vị trí 01 chiếc
(tùy thuộc từng mục tiêu)

01 items/ Positions

(Depend the nature of Target)

5
Máy ảnh
 
Camera
 

Lưu, chụp các sự việc, sự cố liên quan đến công tác bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ

Save, shooting events and incidents relating to the protection in the course of their duties

 
One for Watch-tower Position
Hỗ trợ

 046.663.7559 (VPGD)

0989.386.668 (Tư vấn)

 Thống Nhất Security

 thongnhatbaove.uss@gmail.com

Mục tiêu đang triển khai